Fritidshemmen- äntligen lite debatt

Äntligen har det blivit lite debatt om de kommunala fritidshemmen. Jag minns chocken när vår äldsta började på fritids. Han kom från ett lugnt, tryggt, pedagogiskt dagis med näringsriktig mat och riklig utevistelse till ett fritidshem med 78 inskrivna barn, 4 anställda, söta mellanmål och filmvisningar i ett mörkt rum i stället för utelek när vårsolen äntligen tittade fram.

Efter några vändor med klagomål har det blivit bättre, men problemet kvarstår. Det är för många barn och för lite personal, och den personal som finns har inte alltid nödvändig utbildning.

Låt denna debatt fortsätta, så att barnen får en rimlig chans till meningsfull verksamhet på sin fritid.