Vaccinationerna och autism: case closed?

1998 var jag nyfärdig läkare och skulle ordna ett möte kring inflammatorisk tarmsjukdom i Örebro. Jag hade fått pengar från ett läkemedelsföretag att bjuda in en internationell föreläsare. Jag bjöd in en brittisk barnläkare, av många betraktad som en stjärna: John Walker-Smith.

När Walker-Smith från Royal Free Hospital presenterade sina data gick ett sus genom församlingen. Vi fick veta att vaccination mot mässling ökade risken för autism. Det var en världsnyhet som publicerades i tidskriften the Lancet. Och the Lancet är inte vilken skitblaska som helst, det är en tidskrift med prestige som få.

Artikeln fick ett enormt genomslag. Alltfler föräldrar, framförallt välutbildade, valde att inte vaccinera sina barn. Detta trots att flera efterföljande studier inte visade på någon koppling mellan vaccination och autism.

Men sen kom tvivlet.

Hade forskarna verkligen handlat korrekt? Stämde alla detaljer i artikeln? I veckan kom så svaret. Den mest omfattande utredningen i Brittisk medicinhistoria kom fram till att sudien karakteriserades av svåra brister och the Lancet har slutligen valt att dra tillbaka studien – det ultimata sättet att visa att man inte litar på dess resultat. I en mycket intressant kommentar: idag beskriver British Medical Journals chefredaktör vad som hände, men frågar sig också varför det tog så lång tid innan the Lancet handlade?

Som barnläkare kan jag bara hoppas att förtroendet för barnvaccinationerna återigen ska växa sig lika starkt som före artikeln. Det behövs.

Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro