Jourläkarbilar för barnläkare

Socialdemokraterna i Stockholms län vill inrätta jourläkarbilar som ska bemannas av barnläkare. Dessa ska fara runt i nattens mörker för att ta hand om ”lättakuta” fall.
Det är ingen genomtänkt idé.

Varför?
Läs mer på debattsajten Newsmill!

Jonas Ludvigsson
Barnläkare