Arkiv dag-för-dag

Du surfar i arkivet dag-för-dag.

Apoteken, igen...

Apoteken, igen…

Jag har tidigare kritiserat vad apoteksavregleringen inneburit för våra små sjuka patienter. Förra gången gällde det licensläkemedel och bristen på samordning mellan de olika apoteksbolagen. Efter lite påtryckningar meddelade Göran Hägglund att Läkemedelsverket tillsatt en utredning. Vad denna utmynnade vet jag inte. Idag uppmärksammar DN ytterligare ett problem. Inte ens ”vanliga” läkemedel finns tillgängliga på […]

Luftföroreningar, för tidig födelse och svårigheten att tolka vetenskap

I dagens SvD publiceras en artikel som handlar om halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt. 115 000 stockholmsmammor som fött  vaginalt 1988-1995 har studerats. Forskarna har hittat ett litet samband som är statistiskt säkerställt mellan högre halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt, dvs före 37 graviditetsveckor. Nu till den […]