Kommer de viktigaste frågorna från forskarna eller föräldrarna?

  Igår kväll var jag åhörare på den kväll som Prematurföreningen och Lilla Barnets fond ordnade för att uppmärksamma världsprematurdagen som gick av stapeln den 17 november. Det var ett fantastiskt intressant program som innehöll föredrag om musikterapi i nyföddhetsperioden, hur man bäst matar för tidigt födda och hur man skyddar sina små från infektioner. […]

Apoteken, igen...

Apoteken, igen…

Jag har tidigare kritiserat vad apoteksavregleringen inneburit för våra små sjuka patienter. Förra gången gällde det licensläkemedel och bristen på samordning mellan de olika apoteksbolagen. Efter lite påtryckningar meddelade Göran Hägglund att Läkemedelsverket tillsatt en utredning. Vad denna utmynnade vet jag inte. Idag uppmärksammar DN ytterligare ett problem. Inte ens ”vanliga” läkemedel finns tillgängliga på […]

Luftföroreningar, för tidig födelse och svårigheten att tolka vetenskap

I dagens SvD publiceras en artikel som handlar om halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt. 115 000 stockholmsmammor som fött  vaginalt 1988-1995 har studerats. Forskarna har hittat ett litet samband som är statistiskt säkerställt mellan högre halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt, dvs före 37 graviditetsveckor. Nu till den […]

På mitt jobb väger vi blöjorna

Efter de senaste veckornas skriverier om vägning av blöjor i äldrevården så kom jag att tänka på att våra patientföräldrar kanske sett oss väga blöjorna. De kanske tror att vi försöker ta reda på om det verkligen är nödvändigt att byta. Att vi försöker spara pengar på att minska blöjförbrukningen. Så är det tack och […]

Högtidsstund

Högtidsstund

Idag har vi delat ut årets forskningsanslag till sex forskare med lovande projekt inom nyföddhetsmedicinen. Projekten handlar om allt från behandling av hjärnskador hos nyfödda till när navelsträngen bör klippas efter förlossningen och hur den ökande fetman hos gravida påverkar hälsan hos kommande generationer. Det handlar alltså både om att hjälpa enstaka barn att klara […]