Högtidsstund

Idag har vi delat ut årets forskningsanslag till sex forskare med lovande projekt inom nyföddhetsmedicinen. Projekten handlar om allt från behandling av hjärnskador hos nyfödda till när navelsträngen bör klippas efter förlossningen och hur den ökande fetman hos gravida påverkar hälsan hos kommande generationer.

Det handlar alltså både om att hjälpa enstaka barn att klara sig från svåra, ibland livshotande skador, men också om att hjälpa alla nyfödda barn till ett friskare liv, t ex genom att inte klippa navelsträngen onödigt tidigt.

För andra året i rad var det vår beskyddare H.K.H. Prins Carl Philip som förrättade anslagsutdelningen. I år kunde vi dela ut 15% mer än förra året tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företagssponsorer.

För oss som grundat Lilla barnets fond och/eller arbetar ideellt för att samla in pengar till nyföddhetsforskningen är denna dag årets högtidsstund. Det är då vi ser vår vision förverkligas.

Nu hoppas vi kunna dubbla årets summa till nästa gång. Du behövs också i den kampen! Stöd Lilla barnets fond genom att bli medlem eller skänka en gåva.

2 kommentarer till “Högtidsstund”

  1. Stefan Johanson

    Hurra hurra hurra hurra!

  2. Jonas Ludvigsson

    Grattis till alla pristagare!