Svårt att andas

”Hon hade varit hos sin farmor och fick plötsligt svårt att andas. Föräldrarna visste egentligen om att hon var allergisk mot katt eftersom prick-testet dottern gjort på Gullringens vårdcentral visat 3+”. Ändå fick hon sova över hos farmor när föräldrarna skulle på 40-årskalas.
Ambulanspersonalen berättade att flickan andades häftigt när de kom hem till farmor, -hon hade syremättnad 88% när vi tog in henne i ambulansen. På akutmottagningen gav vi flickan 3 liter syrgas på mask och hon fick 0.3 mg adrenalin injektion i låret. Ganska snart kom hon upp på avdelniningen där hon fick andas regelbundet i en tratt med b2-stimulerare ventoline. Dagen därpå kom farmor på besök och berättade att hon skulle lämna bort hunden till en granne i fortsättningen.”

kommentar. Astma är vanligt i barnaåren. Hos yngre barn är den ofta allergiskt utlöst eller kommer i samband med infektioner. Ofta sätter vi in inhalationssteroider i samband med infektionerna, men mellan infektionerna är barnen fria från inhalationssteroider. Astma är en vanlig sjukdom hos barn och nyligen visade svenska forskare att det är associerat med ADHD.

***

ps. Detta ”patientfall” är helt påhittat. Varje likhet med verkligheten/enskilda individer är en tillfällighet.

Jonas Ludvigsson, barnkliniken i Örebro