låg temperatur

-Han har låg temperatur i vanliga fall, så för honom är 37.5 grader feber.
Det är ganska vanligt att föräldrar beskriver att deras barn har låg temperatur, och att en temperatur mellan 37-38 grader därför ska betraktas som feber i just deras barns fall. Det är inte omöjligt. Man brukar ange att normal temperatur ligger mellan 36.5 till 37.5 grader. Sedan varierar också temperaturen med VAR man mäter. Säkrast är nog temperatur-mätningar från stjärten. Men därtill kan nog läggas att vi alla är olika.

Ibland får man dock in barn till akutmottagningen är som är ”kalla”, har låg temp! De flesta av dessa barn har blivit nedkylda. Ungdomar som kommer in kalla ”en fredagkväll” har ibland druckit alkohol. Alkohol vidgar blodkärlen och det finns då en risk för att man blir nedkyld.

Kroppens temperatur är alltså ett intressant ämne!

Jonas Ludvigsson