Jonathan hör för första gången!

En fantastisk film som visar hur Jonathan (8 månader) hör sin mammas röst för första gången när hans cochlea-implantat kopplas på.

Cochleaimplantat är ett tekniskt hjälpmedel för döva och gravt hörselskadade som gör det möjligt att höra ljud. Ett implantat opereras in i innerörat. Ljud plockas upp av en ljudprocessor som sitter utanpå örat (som en hörapparat). Den omvandlar ljudet till signaler som via en liten sändarantenn skickas genom huden till själva implantatet, som i sin tur stimulerar hörselnerven. Operationen utförs på barn i Sverige sedan 90-talet och under de senaste åren har barn opererats i allt yngre åldrar eftersom bl.a. svenska studier visat att detta förbättrar barnens språkutveckling.