2 kommentarer till “Neonatologists supply the baby with everything”

 1. Anna-Karin Edstedt Bonamy

  Fin film, men saknas inte de viktigaste personerna på dessa bilder?

  Föräldrarna!

  Jag tycker att ett av de största framstegen inom nyföddhetsvården det senaste decenniet är att vi äntligen har insett betydelsen av det som egentligen är självklart.

  Varken barn eller föräldrar kan må bra om de inte får vara tillsammans!

  Att det nu sker en anpassning av neonatalavdelningarna på många håll i Sverige så att sjuka nyfödda av nästan alla storlekar kan vårdas tillsammans med sina föräldrar är härligt och ett tecken på äkta kärlek från beslutsfattare och oss i barnsjukvården för det lilla barnet.