Apoteken, igen...

Apoteken, igen…

Jag har tidigare kritiserat vad apoteksavregleringen inneburit för våra små sjuka patienter. Förra gången gällde det licensläkemedel och bristen på samordning mellan de olika apoteksbolagen. Efter lite påtryckningar meddelade Göran Hägglund att Läkemedelsverket tillsatt en utredning. Vad denna utmynnade vet jag inte. Idag uppmärksammar DN ytterligare ett problem. Inte ens ”vanliga” läkemedel finns tillgängliga på […]

Luftföroreningar, för tidig födelse och svårigheten att tolka vetenskap

I dagens SvD publiceras en artikel som handlar om halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt. 115 000 stockholmsmammor som fött  vaginalt 1988-1995 har studerats. Forskarna har hittat ett litet samband som är statistiskt säkerställt mellan högre halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt, dvs före 37 graviditetsveckor. Nu till den […]

Passiv rökning

Han hade haft snuva i tre dagar, men med stigande feber. -Han vill inte äta och jag tycker att han dricker mindre än han brukar. Han kissar också mindre. -Hur är det på dagis, undrar jag. Går det mycket infektioner? -Det gick halsfluss för tre månader sedan, säger mamman, men det går ju infektioner hela […]

På mitt jobb väger vi blöjorna

Efter de senaste veckornas skriverier om vägning av blöjor i äldrevården så kom jag att tänka på att våra patientföräldrar kanske sett oss väga blöjorna. De kanske tror att vi försöker ta reda på om det verkligen är nödvändigt att byta. Att vi försöker spara pengar på att minska blöjförbrukningen. Så är det tack och […]