Arkiv dag-för-dag

Du surfar i arkivet dag-för-dag.

Högtidsstund

Högtidsstund

Idag har vi delat ut årets forskningsanslag till sex forskare med lovande projekt inom nyföddhetsmedicinen. Projekten handlar om allt från behandling av hjärnskador hos nyfödda till när navelsträngen bör klippas efter förlossningen och hur den ökande fetman hos gravida påverkar hälsan hos kommande generationer. Det handlar alltså både om att hjälpa enstaka barn att klara […]

En blivande gallerist?

Det finns många olika önskemål om hur man vill ha sin förlossning. Läser och förundras över denna kvinna som planerar att föda på ett konstgalleri. Undrar om tanken är att det ska vara vernissage på samma gång? Oavsett hoppas jag att allt går bra för den nya lilla familjen, för detta är sannerligen ett ovanligt […]