Arkiv dag-för-dag

Du surfar i arkivet dag-för-dag.

När doktorn kommer ikläm.

I tidningen står det inte sällan om sjukvårdens misstag, om patienter som kommer ikläm. Som varandes läkare kan jag bara beklaga detta. Jag vill att alla ska få rätt vård i rätt tid. En del patienter tar upp sitt missnöje med sin läkare, andra tar upp det med läkarens chef, eller med hälso- och sjukvårdens […]

Blåsljud på hjärtat- vad är det?

Många föräldrar i Sverige, speciellt nyblivna, får höra att deras barn har ett blåsljud på hjärtat. Jag har själv sagt det flera hundra gånger och det slår aldrig fel: Skräcken fullkomligen lyser i ögonvitorna på föräldern. Vad är det egentligen vi hör? Är det farligt att ha blåsljud? Nä, det stora flertalet barn med blåsljud […]