Svar från Göran Hägglund om apoteken

För ett par månader sedan skrev jag om mina tankar kring nyordningen på apoteken efter avregleringen. Efter både mailande och twittrande med socialministern (tack kära läsare för tipset!) så fick jag häromdagen följande svar:

Bästa Anna-Karin,
Tack för ditt brev. Jag hoppas du har överseende med att du har fått vänta på svar från mig. Jag får väldigt många brev. Min ambition är att alla som skriver till mig ska få ett svar, därför kan svarsbreven dröja ibland.

Vad gäller din frågeställning om utlämnande av licensläkemedel är regeringen medveten om den problematik som du tar upp. Regeringen har därför nyligen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över frågan och föreslå en ordning som gör att patienten kan hämta ut licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek. Jag tolkar även din andra fråga som att detta rör licensläkemedel och att det är därför du ringer in recept. Angående detta ingår det i Läkemedelsverkets uppdrag att analysera vilket elektroniskt systemstöd som krävs vid en ny ordning med licensläkemedel.

En majoritet av recepten är ju idag annars så kallade e-recept, där dessa överförs i elektronisk krypterad form till en databas, där receptet kan hämtas av öppenvårdsapoteket i samband med expedieringen.

Jag hoppas att ovanstående rader är svar på dina frågor. Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till mig.

Stockholm i juni 2010

Med varma hälsningar

Göran Hägglund

Ja, nu har jag alltså kontaktat Regeringen och det verkar som de gör något i frågan i alla fall. Vi håller tummarna att resultat kommer både patienter och läkare till nytta.